Skip to content
Międzynarodowy ośrodek  
naukowo-badawczy...
edukacyjny...
popularyzatorski...

Centrum Badań nad Dyplomacją KUL to międzynarodowy ośrodek naukowo-badawczy, edukacyjny i popularyzatorski specjalizujący się w tematyce szeroko rozumianej dyplomacji.

Centrum Badań nad Dyplomacją KUL

Celem Centrum Badań nad Dyplomacja jest realizacja interdyscyplinarnych, wielodziedzinowych badań naukowych w obszarach takich jak m.in.

  • wielowymiarowe ujęcie dyplomacji państwowej, instytucjonalnej, historycznej, publicznej, naukowej, klimatycznej, militarnej i gospodarczej;
  • protokół dyplomatyczny;
  • komunikowanie Polaków w kraju i za granicą;
  • historia i współczesna myśl dyplomacji oraz bibliografia dyplomatyczna, których wyniki publikowane będą w formie raportów, artykułów, not bibliograficznych oraz monografii.

Działalność CBnD KUL

Aktualności